Our Help - Kde Pomáháme


"Help is so easy, if you want help "


Thanks to all who are not indifferent to the fate of others,
and is actively involved in helping those in need.

You have our great thanks and tremendous respect !!!!!

"Pomáhat je tak snadné, stačí jen chtít"

Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud ostatních,
a aktivně se zapojují do pomoci těm, kteří to potřebují.

Máte naše velké poděkování, a obrovskou úctu!!!!!http://praha.charita.cz/zahranici/adopce-na-dalku/
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ADOPCE NA DÁLKU ® V projektu jsme zapojeni od roku 1999
WWW.UNICEF.CZ           PŘÁTELÉ DĚTÍ UNICEF® V projektu jsme zapojeni od roku 2009
                                        www.dobryandel.cz
  DOBRÝ ANDĚL.CZ ® V projektu jsme zapojeni od roku 2012www.babybox.cz
                     BABY BOX
®
V projektu jsme zapojeni od roku 2016

 
Dog Design Studio Moonbarks - Best Breeders Webdesign
© 2012 Desert Storm kennel. Webdesign for breeders.